woensdag 11 januari 2023

Een fascinerend interview met Georges Lemaître!

 

Het onvolprezen New Scientist meldt de spectaculaire vondst van een oud interview met de Belgische kosmoloog en priester Georges Lemaître (1894-1966). Lemaître was een zeer vermaard kosmoloog en een van de grondleggers van de oerknaltheorie. Ook was hij een van de eersten die het Steady State Universe afwezen. Hij was ervan overtuigd dat het heelal in de eerste periode van het ontstaan een totaal ander universum was dan de kosmos die we heden ten dage kennen. Hij zag de oerknal als een 'primitief atoom' dat tot ontploffing kwam waarna het al snel uitdijende heelal gevuld was met gassen en plasma's. Een theorie die tot de dag van vandaag stand heeft gehouden.

Natuurlijk nam Lemaître een bijzondere positie in omdat hij behalve kosmoloog ook priester was. In zijn kerkelijke omgeving waren er al snel religieuze hoogwaardigheidsbekleders te vinden die meenden dat god zich juist in die oerknal manifesteerde als de onbewogen beweger. Maar Lemaître wijst die gedachte resoluut af en merkt daarbij op dat er wat het heelal betreft geen sprake is of kan zijn van een plan of een design en dat is toch een zeer opmerkelijk standpunt. Hij laat zich kennen als een consciëntieus wetenschapper.

Des te nieuwsgieriger ben ik dan ook naar zijn opvattingen over god. Als god niet kan worden aangewezen als schepper van het heelal, kan hij evenmin aangewezen worden als schepper van de Aarde. Als god zich voorafgaande aan de oerknal niet manifesteerde, wat zou dán een geëigend moment kunnen zijn geweest voor god om zich te doen gelden. Ik ga ervan uit dat deze bewonderenswaardige Belg in zijn religie net zo integer was als in zijn wetenschapsbeoefening. Helaas gaat het interview niet verder op deze kwestie in. Lemaître koos ervoor de woorden van Augustinus, die nieuwsgierigheid van de hand wees omdat hij toen al vreesde dat daarmee de bijl aan goddelijke wetten zou worden gelegd, te laten voor wat ze waren: tonggedruis. Het zou me niet verbazen als de priester uiteindelijk werd ingehaald door de kosmoloog. Fascinerend om hem zoveel jaren na dato (1964) in beeld te kunnen zien en horen!


 

Geen opmerkingen: