zondag 8 januari 2023

Netanyahu katapulteert de Israeliërs terug naar de middeleeuwen

 

In de NRC van 7 januari 2023 een groot artikel van schrijver en journalist Jan van der Putten, waarin hij betoogt dat in Israël chaos voor de deur staat. Hij doet nog eens uitvoerig uit de deken waarom de huidige regeringsdeelnemers gezien moeten worden als  ultranationalisten, religieuze extremisten, racisten, kolonisten, provocateurs, haatzaaiers, vrouwenhaters, homohaters, veroordeelden en fascisten. Ik heb  de neiging nog eens uit de doeken te doen waar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich en Avi Maoz voor staan maar dat deed ik recent al en bovendien kunt u het zelf ook heel gemakkelijk vinden. Het is te erg voor woorden.

Wat beloofde Netanyahu aan de ultra orthodoxe partijen voor hun deelname aan zijn perverse regering? Gulle toelagen, financiering van hun seminaries, vrijstelling van militaire dienst, erkenning van hun religieuze suprematie, discriminatie tegen minder strenge stromingen, scheiding van mannen en vrouwen in publieke ruimtes, aanscherping van de eisen om als jood te worden geaccepteerd en daarmee recht te hebben op immigratie en nog veel, heel veel meer. De grote vraag is waarom links Israël niet bij machte is zich te verenigen in een sterk front in plaats van hun land te laten gijzelen door Netanyahu.

Ik ga te rade bij David Grossman, die in zijn bundel Leven en schrijven opmerkte dat dat joden over holocaust spreken als iets wat ‘daar’ gebeurde terwijl niet-joden altijd spreken over iets wat ‘toen’ gebeurde. Het ‘toen’ suggereert dat de gebeurtenis achter ons ligt, het ‘daar’ impliceert dat die gebeurtenis nog steeds niet ten einde is. Grossman: “de dood is echt, de rest is een illusie”. Met spijt stelt hij vast dat het Israël nog steeds niet is gelukt, ondanks de militaire kracht, zijn burgers het gevoel te geven stevig in hun thuis en land geworteld te zijn. “Tragisch genoeg is Israël er niet in geslaagd een fundamentele wond van de joodse ziel te helen – het bittere gevoel van nooit echt thuis te zijn in de wereld”.

In een artikel in de NRC van 3 januari 2023 schrijft Grossman: "Nu de zandstorm is gaan liggen en duidelijk wordt hoer groot de schade is, is Benjamin Netanyahu vast een tevreden man. Hij heeft zijn doel bereikt door eerst chaos te creëren - hij sloopte het rechtssysteem, de politie, het onderwijs en alles wat ook maar zweemt naar 'linksheid'- , nu wil hij het laten lijken alsof hij de klok terugdraait en het krankzinnig oneerlijke wereldbeeld dat hij zelf geschapen heeft, zal uitwissen of op zijn minst bijstellen. Maar hij zal ontdekken dat er geen weg terug is van de plek waar hij ons naar toe heeft gesleept. Ze zijn hier. De chaos is hier, met zijn volle aanzuigeffect. De interne haat is er. De wederzijdse afkeer is er, net als het wrede geweld in onze straten, op onze snelwegen, in onze scholen en ziekenhuizen. De mensen die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is, zijn hier ook. Anarchie spert de muil wijd open en toont haar slagtanden aan de meest frfagiele democratie in het Midden-Oosten".

Geen opmerkingen: