zondag 22 januari 2023

Ik ben gek

 

Dixit Caroline van der Plas van BBB. In een groot interview in de Volkskrant. ‘Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek.’is te lezen aan de kop van dit vraaggesprek. Adstructie vindt mevrouw van der Plas niet noodzakelijk. Ik ga hier mijn grieven tegen de Nederlandse boer niet herhalen, dit vindt u op talloze plaatsen in deze kolommen terug, overal onderbouwd met argumenten en cijfers. Caroline van der Plas heeft geen benul van de schade die boeren aanrichten, schade die direct op het bordje van ook haar kinderen en kleinkinderen terecht komt. Je zult haar er niet over horen, haar liefde voor de boeren belemmert haar zicht op de toekomst die voor iedereen helder is: we maken alles kapot, de boeren voorop.


Minister Adema dacht dat hij Brussel voor de gek kon houden. Volkomen terecht houdt Brussel de poot nu stijf en Adema rest niets anders dan zijn geblunder toe te geven. Dat krijg je als je niet de ballen hebt klare taal te spreken. Die derogatie voor de Nederlandse boer, waardoor hij veel meer mest uit mocht rijden dan zijn Europese collega's, was een schandvlek op het Europees landbouwbeleid. Dat is nu definitief gestopt. Ik zeg u, de Nederlandse boer gaat het inderdaad een heel stuk zwaarder krijgen en dat is maar goed ook. Het zal niet lang duren of men zal in die kringen een Nexit bepleiten. Er zijn genoeg politici die de boeren hun bagagedrager aan willen bieden.

Geen opmerkingen: