dinsdag 17 januari 2023

Tijd voor een reset van het WEF

 

Vroeger had je de Bilderbergconferenties op verschillende internationale locaties (ik overnachtte eens in een van de luxe appartementen van het complex bij Hotel de Bilderberg in Oosterbeek en dat bleek inderdaad zeer luxe!) en tegenwoordig is er het WEF, steevast in Davos. Iedereen weet dat het een initiatief is van Klaus Schwab, die de twijfelachtige eer geniet het middelpunt te vormen van een onvoorstelbare hoeveelheid complotkletsika. Het is allemaal bij elkaar gefantaseerd en gelogen en aantoonbaar onjuist maar de verdachtmakingen en leugens hebben de duurzaamheid van gepantserd staal. Bij deze wil ik graag gezegd hebben dat iedereen die Schwab beschuldigt van een abjecte geheime agenda een botte leugenaar is en daarmee het recht op spreken in het openbaar zou moeten inleveren.

Op de website van de overheid lezen we: Vanuit het kabinet zijn (behalve de minister-president) ook ministers Kaag van Financiën, Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie, Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op verschillende dagen aanwezig bij het WEF. Er wordt niet bij vermeld hoe al deze bewindslieden naar Davis reizen, wat de kosten daarvan zijn en wat de ecologische footprint van deze deelname is.

Ik plaats wel vraagtekens bij een zo massale deelname van de Nederlandse regering aan dit discussieplatform. Dat had best wat bescheidener gekund, dunkt me. Maar belangrijker lijkt mij dat het WEF er alles aan doet om haar criticasters voor te zijn. Om te beginnen zou men deelnemers die voornemens zijn per privéjet te reizen kunnen weigeren. Ik zou wel eens willen weten hoe onze eigen bewindslieden naar Davis zijn gereisd, ze kunnen niet allemaal het regeringsvliegtuig hebben genomen. En zo zijn er vast nog tal van andere maatregelen die men kan nemen om dit soort op voorhand suspecte bijeenkomsten geloofwaardiger te maken. Ik zou wel eens willen weten of ook bijgehouden wordt wat de concrete gevolgen zijn van dit tamelijk elitaire discussieplatform in Davos.

Maar echt interessant en relevant lijkt mij een WEF-bijeenkomst waarin met name de wappies en de samenzweringstheoretici worden uitgenodigd om een gezamenlijke agenda op te stellen om elkaar beter te kunnen leren kennen. Ik zie dat er echter niet van komen en dat lijkt mij een gemiste kans.

Geen opmerkingen: