woensdag 18 januari 2023

Netanyahu is Beëlzebub

 

Het Israëlische kabinet wil de bevoegdheden van het Hooggerechtshof ondergeschikt maken aan die van de Knesset en de politieke machthebbers een beslissende stem geven bij de benoeming van nieuwe rechters. De regering is van mening dat het Hooggerechtshof zich te actief bemoeide met het toetsen van de door de Knesset goedgekeurde wetten. Omdat de leden van de Knesset door het volk gekozen zijn moet een meerderheid in de Knesset een afwijkend opinie van de rechters naast zich neer kunnen leggen. 

In het Israël van Netanyahu is er geen plaats meer voor minderheden, hun stem zal niet meer worden gehoord, geen rechter zal zich er nog over uit kunnen spreken. Geen door de politiek benoemde rechter zal zich nog willen buigen over de rechten van minderheden. Netanyahu begrijpt kennelijk niet dat een onafhankelijke rechtspraak een essentiële pijler on een democratie is.

Nu, ik denk dat hij dat wel degelijk begrijpt maar verbergt dat hij een geheel persoonlijke agenda aan het uitvoeren is. Met door hemzelf aangestelde rechters hoopt Netanyahu zichzelf te kunnen bevrijden van lastige rechters die hem willen vervolgen wegens corruptie en machtsmisbruik. Netanyahu laat zien  wie hij werkelijk is: Beëlzebub. En hij sleept het gehele Israëlische volk met zich mee. Dit is nog maar het begin. Een Israëliër die nu nog steeds meent te kunnen zeggen dat Israël een democratie is is ofwel ziende blind of simpelweg te dom om de werkelijkheid te doorzien. Of te kwader trouw, dat kan ook natuurlijk.

Geen opmerkingen: