zaterdag 26 november 2011

Een wolf in schaapskleren


Ofschoon ik zo weinig mogelijk over specifieke politici wil schrijven, maak ik vandaag een uitzondering (het zal wel niet de laatste zijn). Staatssecretaris Bleker. Een man die sympathiek oogt en de vriendelijkheid zelve lijkt. Redelijk ook, kun je wel zaken mee doen. Maar de politieke werkelijkheid laat een heel ander mens zien. Een politicus die ooit eens een handtekening onder een regeer- en gedoogakkoord zette en sindsdien een hele reeks beleidsmaatregelen nam die desastreus uitpakken.
Het gaat me niet om dat Mauro-briefje; ik geloof dat zijn gebaar oprecht bedoeld was maar het pakte uit als een volkomen misplaatst gebaar. Nee, het gaat mij hier vooral om zijn beleidsdaden op het terrein dat hem zo eigen zou moeten zijn en dan zien we de volgende feiten:
De EHS Ecologische Hoofd Structuur wordt niet voltooid waarmee dit kabinet een geweldige kans laat liggen om onmisbare natuur voor het nageslacht veilig te stellen. Er bleek een staatssecretaris te zijn die dat voor zijn rekening wilde nemen.
De Hedwigepolder zou ter compensatie van het uitdiepen van de Westerschelde teruggegeven worden aan de natuur waardoor een groot aaneengesloten nieuw natuurgebied zou ontstaan. Verzet van een paar Zeeuwse boeren was genoeg om de Belgen te schofferen en Europess beleid aan de laars te lappen. Er bleek een staatssecretaris te zijn die dat voor zijn rekening wilde nemen.

Er is breed, zeer breed maatschappelijk verzet tegen megastallen, die ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Gepaste maatregelen leken onvermijdelijk. Maar de staatssecretaris verklaart doodleuk dat nadere regelgeving niet nodig is omdat er maar zo weinig van die megastallen zijn. Dat er een staatssecretaris is die zo'n uitspraak voor zijn rekenig wil nemen!
En zijn laatste wapenfeit is het vertragen en blokkeren van de ontwikkeling van Oostvaarderswold in Flevoland. Een prachtig natuurgebied dat er toch komen gaat ook al is de staatssecretaris daar op tegen. Provincie, private partijen, het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer namen de verantwoordelijkheid die de staatssecretaris liet liggen. Maar wat doet onze staatssecretaris? Die berispt Staatsbosbeheer omdat het een overheidsdienst is en dus niet mag participeren in de staatssecretaris onwelgevallige ontwikkelingen.
Er is een staatssecretaris die graag zijn handtekening zet onder tal van maatregelen die onmiskenbaar funest zijn voor mens en natuur maar die ijzerenheinig vol blijft houden dat hij geen natuurbarbaar is. Die staatssecretaris heet Henk Bleker. Een sprekender voorbeeld van een wolf in schaapskleren is nauwelijks te vinden.

2 opmerkingen:

Marius zei

Een sorekender voorbeeld ken ik niet Enno, en 'ijzerenheinig'is een mooi nieuw woord.

enno nuy zei

Nee, ik ook niet. Ik vermoedde een o ipv een p getypt te hebben maar dat blijkt niet het geval. Dan moet het dus aan jouw beeldschermresolutie liggen.