vrijdag 4 november 2011

Vrijheid van godsdienst ondergeschikt aan discriminatieverbod

.Een lagere school in Oegstgeest wil van een onderwijzer af die zijn hetero-huwelijk vaarwel zegde, de kast uit kwam en een homorelatie begon. De onderwijzer stapte naar de rechter en die geeft hem gelijk. De school stelt nu dat het moeilijk zal worden een gesprek op basis van wederzijds respect aan te gaan! Daarmee biedt de school een aardig inkijkje in haar ware aard.
De weigerambtenaar bestaat nog steeds, zo'n heerlijke hybride, typisch Nederlandse polderoplossing. Het is natuurlijk wel de wereld op zijn kop. Als een ambtenaar op grond van zijn functie als neutrale dienstverlener iets moet doen waar hij gewetensbezwaren tegen heeft, dan dient hij of zij een andere werkkring te zoeken. Geen enkele burger mag door een vertegenwoordiger van de overheid het gevoel krijgen gediscrimineerd te worden. Voorlopig houden we echter de weigerambtenaar en zal het beleid worden overgelaten aan de gemeentes, terwijl de verdediging van de Grondwet toch echt een taak van de centrale overheid is.
Het is wel bizar dat de kleinst denkbare minderheid van de SGP zoveel beleidsinvloed kan genereren. Nederland is een benepen land, in veel opzichten, helaas.
Het wordt tijd dat de vrijheid van godsdienst ondergeschikt wordt gemaakt aan het anti-discriminatiebeginsel uit het eerste artikel van onze Grondwet. Dan zijn we van een hoop gedoe af

Geen opmerkingen: