woensdag 12 december 2012

Koudwatervrees


Bolkestein kijkt steeds bozer en wordt steeds kwader. Hij praat ook steeds meer onzin en naarmate hij ouder wordt worden zijn meningen conservatiever en hanteert hij meer en meer de priemende vinger om zijn woorden kracht bij te zetten.
Bolkestein mocht weer eens aanschuiven bij P+W om uit te leggen waarom Europa nooit mag verworden tot een federatieve verzameling van staten. Er is géén Europese taal, er is géén Europese identiteit, er is géén Europese cultuur en daarom mag de politieke unie er nooit komen. En o ja, Griekenland moet gewoon uit de EU verwijderd worden. Vindt Bolkestein.

Wij verhuisden in 2005 naar het Gelders Eiland, een oase van rust achter Zevenaar aan de Duitse grens, wij kijken uit op de Eltener Berg en wonen hier in een klein gehucht dat Aerdt is geheten en circa negenhonderd inwoners telt en waar de middenstand is gereduceerd tot nul. Het is prachtig en heerlijk in Aerdt maar voor alle voorzieningen waar een moderne burger gebruik van maakt, moeten wij minstens zeven kilometer fietsen. Kortom, net als in de grote-mensen-wereld. En aangezien wij import zijn, zullen we altijd buitenaerdtsen blijven. We spreken niet het dialect van hier en aangezien we van kermis noch carnaval houden, zullen we in Aerdt nooit honderd procent assimileren. Dat willen we ook niet maar nadat wij op aangeven van de buurman een aantal buren op koffie en bier hadden getrakteerd en afzagen van een heuse welkomstboog (die inspanning bewaart men liever voor nieuwkomers uit eigen kring), waren we zo goed als ingeburgerd. Maar in essentie blijven we hier buitenstaanders, stadse mensen.

Aerdt verhoudt zich tot Zevenaar, zoals Zevenaar zich verhoudt tot Nederland, zoals Nederland zich verhoudt tot Europa. Ik woon in Aerdt en heb het er naar mijn zin maar ik voel me Nederlander. Ik woon in Nederland en heb het er naar mijn zin maar ik voel me Europeaan.
Natuurlijk hebben we wel degelijk een Europese geschiedenis en ook een Europese cultuur, we zijn doordrongen van het joods-christelijk gedachtegoed en hebben grosso modo dezelfde historische ontwikkeling doorlopen. In de Balkan treffen we mosliminvloeden aan en op het Iberisch schiereiland sporen van de Moren. Maar we zijn en blijven allen Europeanen.
En uitgerekend het volk dat wij beschouwen als de bakermat van onze westerse beschaving en wereldbeschouwing, de Grieken, wil Bolkestein de EU uitkieperen omwille van een paar rottige Euro's. Bolkestein heeft nog steeds niet begrepen dat de kern van de Europese gedachte de solidariteit is.

In een korte discussie met Bolkestein wees Adriaan van Dis er terecht op dat de Europese gedachte helemaal niet strijdig is met nationale of regionale sentimenten en identiteiten. En inderdaad, we hebben niet één Europese taal maar in een open en nagenoeg grenzeloze samenleving waar informatie-uitwisseling en sociale contacten digitaal tot stand komen zien we legio voorbeelden van cultuuruitingen die zich niets aantrekken van formele structuren en die daardoor ook geenszins gehinderd worden.

En natuurlijk zien we een aantal regionale emancipatiebewegingen die naar zelfstandigheid streven maar veelal gaat het dan om regio's waar onverantwoordelijke populistische politici oude sentimenten oprakelen om hun eigen machtshonger te stillen. Wie denkt dat Catalonië of Baskenland ooit een levensvatbare natiestaat zou kunnen worden is grenzeloos naïef. Kiezers zouden zich niet zo moeten laten bedotten.

Mensen, schud die koudwatervrees van je af, bedenk dat wij onze vrede en welvaart aan Europa te danken hebben en dat we nu de rekening gepresenteerd krijgen voor het feit dat we jarenlang op te grote voet leefden heeft helemaal niets met de Euro of de EU van doen. De wereldwijde crisis is veroorzaakt door de meest menselijke aller deugden: de hebzucht.

5 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Ik heb het ook gezien gisterenavond. Mag Bolkestein wel. Gisterenavond was zijn optreden inderdaad niet zo sterk. Hij is in ieder geval oprecht. Jij ook met je duidelijke pleidooien voor meer EU. 'k Denk er duidelijk anders over, zie bijvoorbeeld het blogbericht 'Heilig' mantra: groei, groei en nog eens groei! (Cahier, 11-12-2012), maar dat kan en mag ook in een democratie nietwaar? Gelukkig wel.

enno nuy zei

Da's een retorische vraag. Ik zal nog op jouw blogbericht reageren.

John Wervenbos zei

Bedankt voor je reactie op Cahier. Heb vanavond een kort antwoord geschreven op je vraag.

Vanavond in Pauw en Witteman Groenlinks tweede kamerlid Jesse Klaver over de EU en EMU: Jesse Klaver - Pauw en Witteman. Volledigheidshalve zij ook gewezen op een opiniestuk van Bolkestein en Van der Hek: Bolkestein en Van der Hek: 'Houd in Brussel je poot stijf, Mark Rutte' (Volkskrant, 11-12-2012)

John Wervenbos zei

Hier een snelkoppeling naar dat opiniestuk dat hopelijk wel werkt: 'Houd in Brussel je poot stijf, Mark Rutte' (Volkskrant, 11-12-2012)

enno nuy zei

Ja, dat artikel van Bolkestein en Van der Hek heb ik ook gelezen. Mijn eerste gedachte was: laat maar. Tot ik Bolkestein bij P+W zag. Ik was het zeer vaak met hem oneens maar had desondanks veel waardering en bewondering voor hem. De laatste tijd echter kijkt hij alleen nog maar boos en wekt hij de indruk te menen dat wij allen domoren zijn die maar niet naar hem willen luisteren.

Die Jesse Klaver is wel een fris gezicht, hoop dat er daar meer van komen bij GL, misschien keer ik dan nog eens terug naar die partij (als stemmer, niet als lid).
Jeroen Pauw bleef maar roepen dat het volk Europa niet wilde. Dat is echter een populistische kreet die nog tijdens de laatste verkiezingen, die bij uitstek over Europa gingen, heel duidelijk werd gelogenstraft.