woensdag 25 juni 2014

If terror comes without a warning, there must be something we don't see


In de NRC van 24 juni doet hoogleraar Islam en het Westen, Maurits Berger, een poging ISIS te duiden. Hij wijst er mijns inziens terecht op dat deze beweging vooral verklaard moet worden op basis van demografische argumenten. Gemiddeld 60% van de bevolking in het Midden-Oosten is tussen de 15 en 25 jaar. Velen van hen hebben nooit een normaal of vredig leven gekend. Ze zijn opgegroeid temidden van eindeloze en zeer gewelddadige conflicten. De gevestigde orde is er nimmer in geslaagd die conflicten te beëindigen, integendeel. ISIS is een protestbeweging tegen de oudere generaties die verantwoordelijk zijn voor een enorme politieke en economische malaise waardoor de jongere generaties geen enkel perspectief wordt geboden.

De islam speelt in deze beweging eerder de rol van structuurgever dan dat zij een religieuze basis biedt, aldus Berger. Voor deze jongeren, stelt hij, is het kalifaat, een vereniging van moslims zonder staatsgrenzen, hun utopie van orde en recht. De tegenstelling tussen Soennieten en Sj'ieten is vooral een rol gaan spelen omdat de Soennieten met name in Irak volkomen gemarginaliseerd zijn, de grote fout van Al Maliki.

Berger spreekt terecht van een demografische tijdbom, een fragmentatiebom waarvan ISIS slechts een van de ontploffende granaten vormt. In dit verband is het relevant tevens te wijzen op een toenemend mannenoverschot en de totale onderwerping van vrouwen in de moslimgemeenschap. Kortom, het probleem zal alleen maar groter worden en het niets ontziende geweld zal alleen maar toenemen. En niet alleen dat, terugkerende jihadisten zullen dit fenomeen naar onze regio's brengen. Het is niet de vraag óf dit gebeurt maar wanneer.

R.B. Morris schreef That's how every empire falls, indrukwekkend vertolkt door Marianne Faithfull. De laatste strofe van zijn song luidt als volgt:

A bitter wind blows through the country
A hard rain falls on the sea
If terror comes without a warning
There must be something we don't see
What fire begets this fire?
Like torches thrown into the straw
If no one asks, then no one answers
That's how every empire falls

Luister hier maar eens naar die prachtige song: https://www.youtube.com/watch?v=8YQdjL8nwW0
Misplaatst cultuurpessimisme? Ik hoop het.

Geen opmerkingen: