woensdag 4 februari 2015

mtDNA


Misschien is de woordkeuze niet zo vreemd maar handig is zij zeker niet. Kind van drie ouders, technisch kan het maar moet het ook mogen. Zij die menen dat nakomelingschap alleen voort mag komen uit een huwelijksverbond tussen man en vrouw zullen een dergelijke optie afwijzen. Nou, dat gebeurt dan ook, het is vooral het religieuze volksdeel dat zich op ethische gronden verzet tegen de inzet van mtDNA, mitochondriaal DNA.

Eerst even de techniek: vrijwel alle genen van de moeder liggen in de celkern; wanneer de moeder in spe ziekmakende mitochondriën bezit, kan men de celkern overplanten in de eicel van een moeder in spe die niet zulke mitochondriën bezit. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes in alle levende cellen en zij bevatten 0,1% van het menselijk DNA.

In die mitochondriën zitten dus niet de karakterbepalende eigenschappen van een boreling, noch de uiterlijk bepalende factoren, noch de intelligentie. Maar je kunt met deze methode wel nare ziektes blijvend uitschakelen.

Door te spreken van drie ouders wordt evenwel een verkeerd beeld geschetst. Het gaat om een nakomeling die voor 99,9% het DNA van de biologische ouders bevat en voor maximaal 0,1% het DNA van een eiceldonor.

Ik ben te oud voor nakomelingschap maar zou ik voor de keuze komen te staan, ik zou geen seconde twijfelen. Natuurlijk zullen de tegenstanders weer wijzen op de glijdende schaal maar daar ga ik niet in mee. Juist dit is een perfect voorbeeld van de zegeningen van de techniek. Het voorkomen van vervelende erfelijke aandoeningen is verre te prefereren boven medische behandeling na de geboorte.

Op kritiek van de Church of England reageerde Cameron terecht met de opmerking: "We zijn hier niet God aan het spelen. We zorgen er alleen voor dat twee ouders die een gezonde baby willen, er een kunnen krijgen".

Geen opmerkingen: