maandag 16 februari 2015

Romahaa Benefiet Event


De stichting Rohamaa zet zich in voor humanitaire projecten in Syrië en Marokko. Op 8 maart wil de stichting een Benefiet Event in Rijswijk organiseren. Niets mis mee, zou je zeggen. Tot duidelijk wordt dat de stichting een paar buitenlandse sprekers heeft uitgenodigd die hier ten lande worden gekenschetst als jihad- en haatpredikers. De stichting heeft de gemeente Rijswijk om een vergunning voor dit event gevraagd. Commotie alom.

Op haar homepage zegt de stichting het volgende: "Op geen enkele wijze dient het benefiet als podium voor stellingname met betrekking tot internationale conflicten of om de aanwezigen aan te sporen iets anders te doen dan het geven van liefdadigheid en het steunen van barmhartigheid. -- Wij onderkennen dat er de afgelopen jaren en zeker maanden in Nederland sprake is van een sterk gepolariseerd islam-debat en concluderen dat wij hier - tot onze verbazing - ineens het middelpunt van zij geworden".

Misschien wil de stichting ons uitleggen waarom men er in het besef van maatschappelijke polarisatie voor gekozen heeft een paar imams uit te nodigen die zich nadrukkelijk hebben geprofileerd als sympathisant van Al Qaida, bewonderaar van Osama Bin Laden, of banden hebbend met jihadisten in Syrië.

Dan kun je je er niet van afmaken met zo'n politiek correcte stellingname op de homepage op je website. Bovendien wijs ik erop dat dit een stichting is met een ANBI-status, op grond waarvan ze belastingvoordelen geniet. Het is wrang en onverteerbaar lijdzaam te moeten toezien hoe mijn belastingafdracht wordt misbruikt om haatpredikers te laten optreden voor 'barmhartigheid'.

Wat het meest stoort is dat de Nederlandse overheid kennelijk nog steeds geen beleid op dit punt heeft ontwikkeld. Op grond waarvan kan deze imams een visum worden onthouden? Als het wettelijk kader daarvoor ontbreekt, komen ze gewoon naar Nederland. Tenzij de burgemeester van Rijswijk argumenten vindt om de gevraagde vergunning niet te verlenen.

Hoe het ook zij, de vrijheid van godsdienst is in mijn ogen ondergeschikt aan alle andere grondrechten. Wanneer met videobeelden of andere registraties kan worden aangetoond dat hier daadwerkelijk sprake is van haatimams, dan dient hen de toegang tot deze moderne democratie ontzegd te worden. Onze tolerantie hoeft niet zo ver te gaan dat wij al onze grondrechten zouden moeten opofferen op het altaar van de vrije meningsuiting.

Bromsnor, doe je werk en doe het snel!


Geen opmerkingen: