maandag 23 februari 2015

Het paradijs ligt alweer ver achter mij


We ontkomen er niet aan, hoezeer ik me er ook van wil distantiëren. We - en niet alleen 'we' als samenleving maar ieder van ons individueel - moeten onderzoeken hoe we ons tot de islam verhouden. De tijd dat ik alleen nog maar na hoefde te denken over wel of geen (christelijke) god ligt alweer ver achter mij, als een nooit meer bereikbaar paradijs.

Ik verafschuw het en toch moet ik nadenken over de islam. De laatste maanden lezen we vaak: "dit is niet mijn islam" en nog vaker was te lezen dat IS niets met de islam van doen zou hebben. De eerste uitspraak nam ik voor kennisgeving aan, de tweede leek mij apert onjuist en onwaar.

In de Volkskrant van dit weekend betogen twee publicisten onafhankelijk van elkaar maar naar mijn mening volkomen terecht dat IS van alles met de islam van doen heeft, ja zelfs als hyperislamitisch moet worden beschouwd. Zowel Adjiedj Bakas als Paul Brill betogen dat IS op weg is naar de Eindtijd en aanstuurt op een totale oorlog met de ongelovigen. Beiden stellen vast dat een kalifaat niet zonder territorium kan en op basis van dat uitgangspunt ook niet ondergronds kan gaan.

Behalve de noodzaak van antiradikaliseringsprogramma's hier stellen zij vast dat IS daar met geweld bestreden moet worden. Geen enkele andere strategie zal leiden tot het verdwijnen van deze terreur. Brill voegt er aan toe dat dit van het Westen wel het nodige uithoudingsvermogen vergt en merkt op dat dat nu niet bepaald onze grootste kracht is. Het geweld tegen IS moet erop gericht zijn dat het kalifaat haar territorium verliest en dat vereist weer een grondoorlog, precies wat het Westen niet wil en ook niet kan.

Er wordt hier en daar lacherig gedaan over het dreigement van IS dat Rome binnenkort zal worden ingenomen. Maar die hoon is misplaatst. IS zal zich meester maken van de exodus van Afrikanen naar het Avondland en bepaald niet ondenkbaar is het scenario dat men op die manier talloze terroristen Europa kan binnen smokkelen om op die uiterst efficiënte manier de angst en de chaos op Europese bodem versneld te doen toenemen.

Bakas maakt melding van de woede bij de Egyptische president Al-Sisi die heeft opgeroepen tot een revolutie binnen de islam. Bakas: "hij heeft geen goed woord over voor de manier waarop veel moslims hun religie beleven en wijt dat voor een groot deel aan islamitische geleerden". Die analyse van Al-Sisi is op zich juist, het gebrek aan exegese binnen de islam is in deze kolommen wel vaker gehekeld. Tegelijkertijd heeft Al-Sisi zelf in belangrijke mate bijgedragen aan de toenemende populariteit van moslimextremisme door de manier waarop hij de Moslim Broederschap vervolgde en van de politieke kaart heeft geveegd.

Vandaag lezen we dat de Egyptische grootmoefti, Ahmed al-Tayeb pleit voor modernisering van de islam. Volgens de Volkskrant is de grootmoefti van mening dat een historisch verkeerde interpretatie van de Koran en het leven van de profeet Mohammed geleid heeft tot extremisme onder moslims. Al-Tayeb: "De enige hoop voor het islamitische volk om de eenheid te herstellen is om onze scholen en universiteiten aan te pakken. Terrorisme is een plaag die het product is van de extremistische ideologie". Helemaal mee eens, maar had de grootmoefti niet wat eerder tot deze tamelijk eenvoudige analyse kunnen komen?

Diezelfde al-Tayeb overigens, verklaarde dat IS leden het verdienen niet alleen gedood maar ook gekruisigd te worden. Kortom, het lijkt misschien een lichtje aan het einde van een inktzwarte tunnel maar ik heb niet de illusie dat deze al-Tayeb nu het baken is dat de menselijke soort, of althans het islamitisch deel daarvan, de weg kan wijzen.

Er staat ons dus nog oneindig veel geweld en bloedvergieten te wachten. De islamitische gemeenschap is volledig geperverteerd en absoluut niet bij machte een einde te maken aan het geweld dat uit naam van hun geloof gekoesterd en uitgeoefend wordt.

Geen opmerkingen: