zaterdag 6 augustus 2022

René Cuperus is de weg kwijt

 

René Cuperus is medeoprichter van een Denktank voor het Politieke Midden en mengt zich geregeld in publieke discussies over hete hangijzers. Op 2 augustus kreeg hij een hele pagina van de NRC om zijn ideeën over de boeren en stikstof uit te venten. In zijn artikel doet Cuperus het voorkomen alsof de randstedeling niet in de gaten heeft dat het hele land vol hangt met omgekeerde vlaggen en dat hele dorpen solidair zijn met de boeren. Dat heel wat dorpelingen wat minder gecharmeerd zijn van het geweld in de intimidatie van de boeren maar dat niet durven te ventileren omdat ze dan prompt bezoek krijgen van burenboeren die hen wel even tot de orde roepen, vertelt hij er niet bij.


Dat er een vertrouwensbreuk is tussen de regering en de regio is evident, dat kunnen we allemaal elke dag op tv en in de krant gewaarworden. Vervolgens doet Cuperus het voorkomen alsof er in de kranten laconiek wordt gediscussieerd over het einde van de veeteelt en het demoniseren van melk drinken en vlees eten. Maar dat is een misleidende voorstelling van zaken. In de Nederlandse dagbladen wordt juist zeer serieus bericht en gediscussieerd over de stikstofproblematiek, de relatie met de natuur en de mogelijke oplossingsrichtingen. Daar badinerend en geringschattend over schrijven is een bekende debatingtruc maar ik ben daar niet van gediend.


Ja, zowel regering als boeren hebben boter op het hoofd, zo zag ik gisteravond een van de grote veroorzakers van de huidige crisis Henk Bleker in het journaal zijn voormalige collega-politici frontaal aanvallen met gespeelde verontwaardiging. Henk Bleker is een paljas die zijn hele leven nog niets gepresteerd heeft en  nu een grote bek opzet. En ook is duidelijk dat onze visieloze premier die al veel te lang op zijn stoel zit (ik hoorde van de week op de radio good old Henk Kamp verklaren dat Rutte wat hem betreft er nog wel vier of zelfs acht jaar aan vast mocht plakken. O gruwel!) geen idee heeft hoe hij de vertrouwensbreuk tussen politiek en boeren op kan lossen.

Maar Cuperus is er wel uit: de regering heeft de boeren overvallen met klimaatdwang en ecologisch-technologische onwrikbaarheden zoals de kritische depositiewaarde van stikstof. Maar Cuperus kletst hier hier maar wat uit zijn nek, die KDS is niet uit de lucht komen vallen en is wetenschappelijk onweerlegbaar onderbouwd. Dat de Haagse politiek heeft gefaald is evident maar de boeren hebben decennialang hun kop in het zand gestoken en vallen nu terug op intimidatie, geweld en terreur om hun zin te krijgen.

"Laat niet D66, de partij met nul wortels buiten de grote steden, het marstempo van de transitie bepalen. Mensen gaan altijd boven 'natuur'". Dixit Cuperus. Vooral die laatste opmerking, dat mensen altijd boven natuur gaan is van zo'n enorme domheid, dat ik er niet eens meer op wil reageren. Boerenvriend Cuperus heeft de bijbel goed gelezen, daar werd de mens boven de natuur geplaatst. En dat bleek een jammerlijke blunder. Kom op Cuperus, dom kun je niet zijn, gebruik je intelligentie dan ook om wat frisser naar de gecompliceerde werkelijkheid te kijken. 

Want wat er ook gebeurt, de boeren moeten terug naar hun boerderij en hun land en stoppen met hun intimidatie, hun geweld en hun terreur (zag u gisteren ook Mark van den Over in het Journaal, u weet wel die terroristenleider met een Messias-compex, dreigen met nieuwe, nog veel hardere acties?) De boeren moeten samen met de overheid erkennen dat we geen tijd meer te verliezen hebben, kijk om u heen en zie het watertekort, zie de bosbranden, zie de stijgende temperaturen. Het is zo simpel: nog even en dan hebben we helemaal geen natuur meer, dan kunnen mensen op deze planeet niet meer leven. Omdat we met teveel zijn en er een ongelooflijke puinhoop van gemaakt hebben.

Geen opmerkingen: