dinsdag 17 maart 2020

Een terecht beroep op de wetenschap


Ook wij zagen hier de toespraak van de premier en stelden tot onze tevredenheid vast dat hij het enige deed wat hij onder de gegeven omstandigheden moest doen: de werkelijkheid onder ogen zien, de ernst daarvan duiden, verschillende routes verkennen om een uitweg te vinden en op grond van rationele argumenten het juiste scenario kiezen.


Met name dat laatste beviel mij het beste. Wij hebben uitstekende wetenschappers en in dit soort discussies behoren zij ons aan te geven hoe we het beste kunnen handelen. Geen complottheorieën, geen nepverhalen, niet elkaars expertise ter discussie stellen maar gewoon wetenschappelijk verantwoorde besluiten nemen op basis van de best beschikbare gegevens.
De gekozen route is helder: een gecontroleerde uitbraak van het virus toelaten met een tweeledig doel: we blijven binnen de beschikbare medische capaciteit om patiënten die als gevolg van het virus een beroep moeten doen op specialistische zorg en ten tweede bereiken we langs die weg langzaam maar zeker groepsimmuniteit.

De toespraak van de premier werd historisch genoemd. Dat vond ik wat ver gaan maar het is evident dat een premier niet te vaak naar deze methode moet grijpen. Nu was daartoe zeker alle aanleiding. Ik hoop vooral dat de burgers laten zien dat alleen solidariteit ons nu kan helpen, dat mensen dat ook snappen en aanvoelen. Helemaal gerust ben ik er niet op maar laten we hopen dat ik hen onderschat.

En laten we vooral hopen dat de wetenschap er snel in slaagt een werkzaam medicijn te ontwikkelen. Daar wordt hard aan gewerkt, onder andere bij het Duitse bedrijf CureVac. Trump probeerde - vergeefs gelukkig - de wetenschappers daar weg te kopen en wilde zelfs het hele bedrijf opkopen om zodoende een eventueel vaccin exclusief voor de Amerikanen in handen te krijgen. Het morele failliet van het Amerika van Donald Trump kan niet beter worden aangetoond dan door dit voorval.

Ik ben niet bepaald blij met onze huidige regering en zou liever een andere coalitie aan de macht zien. Maar het kost me geen enkele moeite vast te stellen dat deze overheid in de Corona-crisis daadkrachtig en besluitvaardig optreedt op basis van herleidbare gegevens en zich laat leiden door de ratio en de wetenschap. Het beste wat de regering kan doen!


De economische rampspoed die hiervan het gevolg zal zijn, zal ons nog de nodige hoofdbrekens kosten en ook hier moeten we hopen dat de regering die maatregelen treft die ons daadwerkelijk een uitweg uit de misère bieden. Ook hier is solidariteit een belangrijk Letmotiv,  niet in de laatste plaats op het niveau van de EU.


Maar het allerbelangrijkste aspect aan deze gezondheidscrisis speelt zich op een geheel ander niveau af: het Coronavirus maakt ons bewust van onze kwetsbaarheid, bewust van de kwetsbaarheid van een geglobaliseerde samenleving. Laten we hopen dat we snel een vaccin tegen Corona weten te ontwikkelen maar laten we ons er vooral ook bewust van zijn dat uit onverwachte hoek een nieuw, nog virulenter virus de kop op kan steken. Hebben we dan iets geleerd van Corona? Als we het virus eronder hebben gekregen, gaan we dan gewoon weer verder waar we gebleven waren? Laten we ons dan weer leiden door gevaarlijk gekken als Trump en andere klimaatontkenners? Of laten we tot ons doordringen dat er nu toch alle aanleiding is om het roer definitief om te gooien?

Geen opmerkingen: