vrijdag 13 maart 2020

Is Huffnagel echt een slachtoffer?


Frits Huffnagel, bekend VVDer en homoseksueel, is afgetreden als voorzitter van Pride Amsterdam. Hij veroorzaakte commotie en verontwaardiging omdat hij op Radio 1 als 'spraakmaker' had verklaard tegen immigratie te zijn waarbij hij deze woorden gebruikte (ik citeer hier Gert Jan Geling): "Wij zien een kind en denken oh, wat zielig. Maar we zien niet de vader die erachter staat en misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd of de moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd". Dat tweede 'misschien' sprak hij overigens niet uit, beluister hier het gewraakte fragment.


Publicist Gert Jan Geling verklaart in een groot artikel in de NRC van 12 maart doodleuk dat Huffnagel slachtoffer is van trial by media. Zijjn argumentatie?: ten eerste zat hij niet als voorzitter van Pride Amsterdam in de studie, ten tweede had hij het niet over lhbti+ vluchtelingen en ten derde is hij fors aangevallen op de sociale media.


Fijn voor Frits dat Gert Jan het zo voor hem opneemt maar ik heb toch een wat andere perceptie van de hele zaak. Om maar met het laatste argument te beginnen: een politicus en een publiek figuur als Frits Huffnagel die maar wat graag de publieke ruimte opzoekt moet niet klagen wanneer de sociale media over hem heen denderen als hij iets beweert waar anderen zich aan menen te moeten storen. En wat betreft het eerste argument, dat is natuurlijk een onzinnige opmerking. Een voorzitter van Pride Amsterdam is altijd in die hoedanigheid aanwezig, zodra hij zich in de publieke ruimte begeeft. Wie dat wil ontkennen begrijpt de werkelijkheid niet.


Maat het tweede argument is eigenlijk het meest bizarre en kwalijke ook: Huffnagel bedoelde niet te zeggen dat ook lhbti+ vluchtelingen hier niet welkom waren. Later heeft hij dat nog eens expliciet opgemerkt. Maar hoe bizar dat hij de gelegenheid niet te baat nam om het op de radio op te nemen voor de doelgroep die hij vertegenwoordigt, verwacht wordt te vertegenwoordigen? Hoe doem kan je zijn?

Maar nog veel erger is natuurlijk dat Frits Huffnagel met zijn hardvochtige opmerkingen de indruk wekt dat alle vluchtelingen geboren zijn uit terroristische vaders en faciliterende moeders. Mij lijkt dat toch een schoolvoorbeeld van discriminatie.En dat is precies het gedrag dat je van iedereen kan verwachten maar NIET VAN DE VOORZITTER VAN PRIDE AMSTERDAM, Gert Jan Geling!


Van mij had Huffnagel niet op hoeven stappen, ik ga daar niet over. Maar als ik lid was van de club die door Frits Huffnagel werd vertegenwoordigd, zou ik vermoedelijk wel op zijn vertrek hebben aangedrongen. Dat Gert Jan Geling hem nu als slachtoffer presenteert is een belediging aan al die miljoenen vluchtelingen over de hele wereld die ook graag ergens in vrede willen leven.

Geen opmerkingen: