zaterdag 28 maart 2020

Kabinet Rutte sterk in Nederland maar...


...hopeloos arrogant en blunderend in Europa. Ik heb hier al eerder aangegeven dat - voor wie dat nog niet wist - ik geen fan ben van onze regering maar ik ben vol lof over de wijze waarop het kabinet de Corona-crisis aanpakt. Maar op de een of andere manier ontbreekt het duidelijke besef dat deze pandemie een internationale crisis is en dat juist in deze tijden er alle aanleiding is om gezamenlijk op te trekken. Zeker in Europees verband.


Afgelopen donderdag bepleitten de Groen Links'ers Bas Eickhout en Bart Snel en de PvdA'ers Henk Nijboer en Paul Tang in de NRC het instellen van Euro- of Coronabonds. Zo'n Coronacrisislening geeft uiting aan de solidariteit die de huidige crisis van ons vraagt, zo schrijven zij. Deze Eurobonds hoeven niet te worden opgeteld bij de nationale schuld maar zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Maar nee, zegt de Nederlandse regering - die zich daarbij graag beroept op medestanders als Duitsland en Denemarken - eerst moet worden uitgezocht hoe het komt dat de landen die nu zo zwaar worden getroffen zelf niet voldoende middelen bij elkaar gespaard hebben om een crisis als deze te lijf te gaan. En als er fondsen ter beschikking gesteld moeten worden, dan wel onder de gelijktijdige verplichting dat de ontvangende landen een bezuinigingsprogramma doorvoeren. Dat zegt dus hetzelfde kabinet dat gisteren besloot onder druk van de Corona-crisis de CO2- en stikstofmaatregelen voorlopig maar even uit te stellen!


Op deze wijze is Nederland bezig om voor zeer lange tijd een werkelijk gezamenlijk draagvlak voor het Europese project onderuit te schoffelen. De Italianen en Spanjaarden zullen zich nog heel erg lang de volstrekt harteloze opstelling van de Nederlandse regering herinneren. En wat zegt Rutte als hij hiernaar gevraagd wordt en wordt geconfronteerd dat Nederland overal in Europa heftige kritiek oproept? Rutte verklaart doodleuk dat hij zulke signalen ook wel hoort maar dat die niet stroken met zijn perceptie. Hoe dom kun je zijn?


Ik vind de opstelling van het kabinet Rutte ronduit beschamend. Wij zouden solidair moeten zijn met de Italianen en Spanjaarden, zij zouden ons daar eeuwig dankbaar voor zijn en ruimhartigheid nooit vergeten. Wat is dit voor een onzinnige diplomatie? Foei, Rutte, je moest je diep schamen!

Geen opmerkingen: