vrijdag 1 mei 2020

Ook beleggers krijgen farmaceuten niet in het gareel


Een aantal grote institutionele beleggers heeft de farmaceutische industrie gemaand tot vergaande samenwerking in de bestrijding van het Coronavirus. Deze beleggers wijzen big farma op hun verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van vaccins die voor iedereen ter wereld tegen aanvaardbare kosten verkrijgbaar moeten zijn. Letterlijk schrijven zij: "Uitwinning van patenten, excessieve prijsstelling, verbergen van relevante onderzoeksgegevens en verkrijgen van marktexclusiviteit mogen die verantwoordelijkheid niet in de weg staan".  Je leest hier zwart op wit van welke praktijken big farma zich bedient. Kennelijk zijn we dat volstrekt normaal gaan vinden, ondanks de ontstellende immoraliteit ervan.


Een van de mogelijke oplossingen van de gerezen problemen (zie ook mijn eerdere posts over dit onderwerp) is het instellen van een patent-pool waarbij farmaceuten vrijwillig patenten en onderzoeksgegevens delen. Maar de farmaceutische industrie heeft sceptisch gereageerd op dit voorstel en is van mening dat er op dit moment al genoeg gebeurt.

Ik heb het al vaker beweerd: het wordt nooit wat met de farmaceutische industrie, de meest amorele bedrijfstak wereldwijd. Een bedrijfstak die met wortel en tak uitgeroeid moet worden. Het ontwikkelen van medicijnen zou de verantwoordelijkheid van academisch medische centra moeten worden, gefinancierd door overheden. In het kapitalistisch systeem, zeker wanneer er sprake is van een geglobaliseerde industrie, is een morele farmaceutische industrie een contradictio in terminis geworden.

De beleggers die zich nu schriftelijk tot big farma hebben gewend zijn onder andere Achmea, ABP, PGGM, ASR, AXA, Nordea en Nomura en vele andere, samen goed voor circa 5.000 miljard beheerd vermogen.

Geen opmerkingen: