zaterdag 16 mei 2020

Steun aan big corporate was een overhaast besluit

Tussen 2010 en 2018 kreeg Booking.com 1,8 miljard belastingvoordeel van de Nederlandse fiscus. Hoe kon dat? Simpelweg omdat de fiscus dat toestond en Booking.com gebruik liet maken van de innovatiebox. Onwaarschijnlijke bullshit natuurlijk maar het gebeurde. Booking.com betaalde geen 25% maar slechts 5% vennootschapsbelasting, 7% sinds 2018. Nu ontvangt Booking.com opnieuw steun van de Nederlandse overheid om de Corona-tegenvallers op te vangen. Hier kunt u lezen hoe Booking.com er ook nog eens in slaagde honderden miljoenen Euro's aan Europese belastingen te ontwijken. Tussen haakjes, ik betaal met mijn bescheiden onderenminkje gewoon 25% belasting, wat Booking.com ook had moeten doen. Er is niets innovatief aan hun verdienmodel, maar dit terzijde.


Ook de KLM heeft het moeilijk.Niet alleen omdat ze noodgedwongen een alliantie aan moesten gaan met Air France om in de globale luchtvaart overeind te kunnen blijven. Ook en juist in de luchtvaart heeft het Coronavirus extra hard toegeslagen. Dat belette de beide CEO's overigens niet midden in de Corona-crisis hun salaris eens flink op te trekken. Ze hadden zelf niet in de gaten dat dat pervers, ziek en immoreel was. Desalniettemin besloot de Nederlandse overheid een bedrag van 2 tot 4 miljard voor de KLM te reserveren. Prompt gingen stemmen op om wel duurzaamheidsvoorwaarden aan die eventuele Corona-steun te verbinden. Maar u denkt toch zeker niet dat Hoekstra en de zijnen daartoe over zullen gaan?


Maar er is iets veel ergers aan de hand en dat betreft het fundamentele karakter van deze twee cases. Zowel bij Booking.com als bij de KLM gaat het om bedrijfstakken waarvan een kind al aanvoelt dat hun wereld er nooit meer uit zal zien zoals het ooit eens was. Hun verdienmodel is door het virus van het ene op het andere moment definitief en fundamenteel gewijzigd. Er zal namelijk nooit meer sprake zijn van een post-Corona-tijdperk. De bakens zijn definitief verzet. Het over de wereldbol slepen met levende en dode dieren, waaronder toeristen ligt voorgoed achter ons. Bedrijven als Booking.com en KLM zullen op zoek moeten naar een compleet nieuw verdienmodel, daar hadden ze in januari al mee moeten beginnen, in hun toekomstverkenningen hadden ze daar allang rekening mee moeten houden.

Als die CEO's werkelijk zo uniek en knap zijn dat ze astronomische salarissen moeten verdienen, die ze midden in een crisis ook nog eens fors menen te moeten verhogen (dat ze dat uiteindelijk in moesten slikken, doet hier niet ter zake) dan mag men juist nu van deze knappe koppen verwachten dat ze hun bedrijven en daarmee werkgelegenheid overeind houden en als de sodemieter met een nieuw verdienmodel komen. Maar de heren laten het compleet afweten en kloppen meteen bij de overheid aan om steun te ontvangen.

En de laffe Nederlandse overheid wil in de komende tweede steunronde ook nog eens de boete op ontslagen opheffen! Denkt u werkelijk dat bedrijven als Booking.com en KLM niet over zullen gaan tot massa-ontslagen? Dan bent u naïever dan goed voor u is. Nee, die belachelijke steun had de overheid veel beter rechtstreeks aan de werknemers kunnen geven, niet via de loonkosten maar als werkloosheidsuitkering. Zorg er maar voor dat die werknemers via allerlei regelingen ooit weer een nieuwe baan kunnen vinden. Bij Booking.com en de KLM worden ze binnenkort sowieso op straat gezet!

Geen opmerkingen: