donderdag 22 december 2011

Henri Beunders snapt het niet: appels en peren


In de NRC van 22 december 2011 stelt hoogleraar Henri Beunders Vaclav Havel en Nelson Mandela ten voorbeeld aan al diegenen die nu de katholieke kerk met dezelfde maten willen meten als ieder ander in ons land: Mandela en Havel vergaven hun vroegere vijanden en streefden naar verzoening. Vervolgens doet Beunders precies dat waarvoor Deetman waarschuwde, hij schrijft letterlijk: "tien tot twintigduizend (--). In aantallen is dit schokkend, in procenten weinig". En hij sluit af met de verzuchting dat hij dit jaar maar weer eens naar de nachtmis gaat.
Niet alleen schoffeert Beunders daarmee alle slachtoffers van misbruik door godsdienaren, hij lijkt er ook geen moeite mee te hebben dat al die misbruikende priesters en bewijsmateriaal vernietigende hoogwaardigheidsbekleders en glashard liegende bisschoppen wegkomen met hun wangedrag.
Maar belangwekkender nog is het feit dat Beunders appels met peren vergelijkt. In tegenstelling tot godsdienaren, vormden de communisten in het Oostblok en de blanken in Zuid Afrika decennia lang de absolute heersende klasse, de machthebbers. Zij en hun mentaliteit waren diep doorgedrongen in alle vezels van de maatschappij, in iedere infrastructuur. Een nieuwe emancipatoire politiek met nieuwe machthebbers kon het zich eenvoudigweg niet veroorloven de ramkoers jegens de van hun troon gestotenen te zoeken. Verzoening was de ultieme vorm van realpolitik. Ook vergeet Beunders gemakshalve even de waarheids- en verzoeningscommissies in Zuid Afrika, waar wangedrag wel degelijk werd gestraft.
Meent u dit alles nu werkelijk serieus, Henri Beunders? Als Robert M. wordt losgelaten, wordt hij gelyncht, Sietze van der V. wordt opgejaagd als wild maar al die pedofiele priesters, aantoonbaar liegende bisschoppen en bewijsmateriaal vernietigende prelaten komen er in uw samenleving gewoon mee weg? Henri Beunders, u weet niet waar u het over heeft, praat eens met een van de slachtoffers.

3 opmerkingen:

J.A.M.Kemps zei

In het artikel "Doe als Havel: veergeef de kerk."vertoont Henri Beunders een grote weerzin tegen wraak en rancune als allesbepalend antwoord op het seksueel misbruik binnen de RKK.Hij pleit voor vergevingsgezindheid en provoceert duidelijk door op te merken behoefte te hebben aan het opsnuiven van welbehagen tijdens de komende nachtmis. Wellicht goed bedoeld slaat de heer Beunders de plank echter finaal mis en laat deze neerdalen op de slachtoffers, ook onder hen die ondanks levenslange geestelijke kneuzingen
in redelijkheid wensen te beweren dat geen echte verzoening kan plaatsvinden zonder dat erkenning van schuld en genoegdoening van leed op een geloofwaardige wijze heeft plaatsgevonden. Omdat in de voorbeelden van de Cie Deetman helder blijkt dat zeer vaak vergoelijkend of trivaliserend over misbruik is gedaan of dat, denigrerend over het slachtoffer en ontkennend over het misbruik is gereageerd is eerst en vooral de Nederlandse Bisschoppenconferentie aan het woord die immers moet reageren op de voorstellen waaronder ook die van de Cie Lindenbergh. Want ten onrechte denkt wellicht menigeen dat op grote schaal al individuele erkenning en genoegdoening heeft plaatsgevonden. Wat rest, is slechts hoop, hoop op een behoorlijke verdere behandeling van het rapport en de voorstellen, en hoop op wat meer emphatie van de buitenstaander Henri Beunders.

enno nuy zei

Ik ben het hier graag en van harte mee eens. Het gaat niet om wraak maar rechtsongelijkheid is de bijl aan de wortel van een rechtvaardige rechtsstaat.

orithyia zei

Appels en peren; en dan vergeet je nog het 'bijtend zuur van de citroenen' - de lijkstijfheid - in de nonnenkloosters.
Een goede opvoeding? ... hoeveel meisjes zijn daar niet psychisch voor het leven verminkt ?


Dit was een stuk naar mijn hart Enno.