zondag 25 december 2011

Troost alleen voor gelovige en schizofreen

In de Volkskrant van 24 december schrijft theoloog en godsdienstfilosoof Arjan Markus over de arme atheist die geen troost in het leven kan vinden. Hij vooronderstelt dat ieder mens, gelovig of niet, deze troost nodig heeft. Hij kent atheisten die zich er zelfs over beklagen dat het leven zo troosteloos is sinds god eruit weg is geredeneerd. Hoe het ook zij, de atheist mist een bepaalde troost en houvast, die religieuze mensen wel ervaren. En het enige dat de ontroostbare atheist nog kan doen is tenminste nog hópen dat god bestaat, ook al gelooft hij er niet in. "Dat is een veelbelovende weg om troost in het leven te vinden", aldus Arjan Markus.
Deze kulredenering is de theologische variant op wat zwatelaar Donner ooit meende te kunnen beweren: "Uiteindelijk staat de ongelovige eenzaam aan het graf".
Maar beste Arjan Markus, ik ben maar een ordinaire atheist, geen boze en nog minder een ontroostbare atheist. Blijft u vooral geloven waarin u maar geloven wil en als u daaraan troost ontleent - alleen god weet waar u die troost voor nodig heeft - dan gun ik u dat van ganser harte.
Maar uw redenatie gaat al mank bij de onbewezen vooronderstelling dat ieder mens die troost in het leven nodig heeft. U heeft die vooronderstelling nodig om tot deze onzinnige oplossing van een theoretisch probleem te komen: als je niet in god gelooft, hoop dan in ieder geval dat hij wél bestaat, dan behoud je tenminste de mogelijkheid om troost in het leven te vinden. U vergat één extra voorwaarde, beste Markus: om te kunnen wat u voorstelt moet je schizofreen zijn.

Markus noemt zich godsdienstfilosoof en meent kennelijk dat transcendentie zonder het concept van een god onmogelijk is. Peter Derkx, hoogleraar humanistische filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, heeft daar heel behartenswaardige woorden over geschreven. Die kan ik Arjan Markus van harte aanbevelen. Nu lijdt hij onder een ernstige lacune in zijn kennis. En onwetendheid leidt tot hopeloze misverstanden.

1 opmerking:

marieke zei

Beste Enno, ik zou een vreugdevuur speciaal voor jou willen ontsteken!

Niet dat ik á priori atheist ben, want ik heb voor de zekerheid maar hier en daar een 'lichtje' neergezet hier thuis. Per slot van rekenig gaat Donner pas 1 januari naar de Raad van State.
En waarom niet; vanwege kertsmis een eendenborstje in de pan gedaan, ja 2 zelfs alleen voor mezelf, want anders wordt ik nooit een grote meid.

Weet je? Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid daar is niks mis mee integendeel, elk gezwatel brengt ons verder van huis, van welk huis ook.
Ik geloof als pseudo-nepkluizenaar
in het humanisme en meer nog in de zelfde lijn, in het vrije denken, hoe verward het bij mij ook altijd is, maar daar is het 'vrij denken' voor.

Ik denk bv. helemaal niet dat god de mens heeft geschapen, maar eerder dat de mens god heeft geschapen uit wanhoop, uit angst, uit verstandsverbijstering...of onder dwang, of uit regelrechte slimhheid.


'Symboliek'
Die taal versta ik wel, want dat is een taal rechtstreeks uit het hart van mensen: een schone kunst die taal te spreken.
Geef toe 'het geloof' bavat nogal wat symboliek.