dinsdag 8 juni 2021

Wilders is en blijft een gevaar voor de democratie

 

Paul Jansen van de Telegraaf begrijpt de frustratie van Wilders over de pers best en meent dat Wilders met zijn kritiek soms ook wel gelijk heeft. Fijn dat Paul Jansen dat vindt maar ik zou dan wel eens willen weten wanneer of waarmee Wilders dan gelijk zou hebben. Met een columnist die hem onwelgevallige woorden schrijft? Met de NRC die na zeer gedegen onderzoek publiceert over het roofdier Dion Graus? In het laatste geval is sprake van onderzoeksjournalistiek waarin Wilders consequent geen gebruik wenst te maken van het hem geboden wederhoor. Liever verdedigt hij zijn partijgenoot door dik en dun. In het eerste geval betreft het de vrijheid van meningsuiting. Een columnist is niet per definitie een journalist.


De essentie van het optreden van Wilders in de Nederlandse politiek is de vrijheid van meningsuiting. Hij kan en mag zeggen wat in hem opkomt, in de eerste plaats omdat hij parlementariër is en in de tweede plaats omdat hij een vrij burger in een vrij en democratisch land is. Maar door de pers consequent en bij herhaling af te schilderen als tuig van de richel, verschaft hij zijn volgelingen een vrijbrief om daad bij woord te voegen. 


Nog slechts enkele dagen geleden verscheen een onderzoek van PersVeilig waaruit blijkt dat 8 op de 10 journalisten verbaal of fysiek bedreigd wordt in de uitoefening van hun beroep. Dat zijn schokkende cijfers. Wilders voedt de antipathie tegen nieuwsmedia, de door Trump gestarte wereldwijde hetze. Een veilige democratie bestaat bij de gratie van de scheiding der machten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in combinatie met een vrije pers. Zonder een vrije pers is democratie onmogelijk.


Door de vrije pers bij voortduring af te schilderen als tuig van de richel legitimeert Wilders geweld door zijn volgelingen jegens die pers. Weliswaar heeft hij verklaard dat journalisten zonder dreiging van agressie of geweld hun werk moeten kunnen doen maar met die uitspraak probeert hij zichzelf vrij te pleiten in het geval er toch iemand van geweld gebruik meent te moeten maken. Wilders weet donders goed dat de impact van zijn tuig-van-de-richel-opmerking vele malen groter is dan zijn afwijzen van agressie of geweld. Wilders is een lafaard omdat hij de consequentie van zijn woorden niet durft te dragen.


Wie consequent de vrije media portretteert zoals Wilders doet, legt daarmee de bijl aan de wortel van de democratie. Wilders moet dan ook met alle beschikbare middelen, behalve agressie en geweld, bestreden worden. Hij is en blijft een gevaar voor de democratie. Net als de hem zo gretig retweetende Baudet overigens. Een veilige pers! Met de ranzige tweets van Wilders? Gelooft u het echt?Geen opmerkingen: