zaterdag 20 oktober 2012

Baudet snapt het echt niet


Thierry Baudet - u weet wel: die fantast die in de NRC allerlei onintelligente onzin uit mag kramen - slaat in de NRC van 19 oktober de plank weer eens flink mis. Eerst legt hij uit wat Popper bedoelde met het falsificatieprincipe van Karl Popper. Wie een theorie poneert, moet meteen aangeven welk bewijs die theorie onderuit zou halen.
Zijn column is deze keer De EU is een religie getiteld. En vervolgens beklaagt Baudet zich erover dat hij nooit antwoord krijgt op de vraag wat voorstanders van de EU op andere gedachten zou brengen. En omdat hij op die vraag nooit antwoord krijgt, noemt hij de EU een religie.
Kennelijk is het moeilijk aan Baudet uit te leggen dat de Europese Unie een politiek ideaal is waarvoor legio rationele argumenten aan te dragen zijn. Dat hij van die argumenten niet onder de indruk is, is zijn goed recht. Zelf slaagt hij er echter niet in met overtuigende argumenten te komen die mij op andere gedachten zouden kunnen brengen.
In plaats daarvan beweert hij dat de bevolkingen geen centralistisch Europa willen, dat de elite Nederland met een Europees monstrum opzadelt en dat Brussels centralisme niet werkt. Nu hebben bij de laatste verkiezingen in ons land de meeste kiezers gestemd op twee partijen die kritisch voorstander van de EU zijn.

Afin, deze discussie is wel bekend, van mij weet u in ieder geval war ik sta en waarom. Maar dat Baudet denkt het falsificatieprincipe van Popper te kunnen plakken op een politiek ideaal - welk dan ook - is natuurlijk onzin en een academicus onwaardig. Maar Baudet weet het zeker en meent hiermee aangetoond te hebben dat het gesloten denken in onze samenleving nog steeds aanwezig is "springlevend en gedragen door het grootste deel van onze hopeloze elite".

Het zal toeval zijn maar op dezelfde pagina in die NRC schrijven Wilders en Madlener een artikel onder de titel We moeten de natiestaat koesteren, niet opheffen. Ook dat mag iemand vinden maar ik ga er hier maar niet verder op in. En natuurlijk komen hier weer de succesnummers Noorwegen en Zwitserland voorbij. Ik herinner nog maar even aan die prachtige quote van Pechtold: "Noorwegen zit op zwart goud, Zwitserland op zwart geld en als Wilders zijn zin krijgt, zitten wij straks op zwart zaad".

Geen opmerkingen: