donderdag 18 oktober 2012

Ralbag strikes again


Opperrabbijn Ralbag laat weer eens van zich horen. Kwam hij eerder in opspraak omdat hij de mening verkondigde dat homoseksualiteit kon worden behandeld met therapie, nu probeert hij politieke druk uit te oefenen door Nederland ongeschikt te verklaren voor orthodoxe joden wanneer het door de staatssecretaris voorgelegde Convenant onbedwelmd slachten volgens rituele riten wordt aangenomen en omgezet in regelgeving.
Ralbag woont in New York maar dat belet hem als opperrabbijn niet zich te bemoeien met de Nederlandse politiek. In een interview met de NRC van 17 oktober roep hij joden niet op te emigreren maar zegt hij aan het diepgeworteld gevoel van zijn geloofsgenoten uitdrukking te willen geven.
Het convenant werd door joodse en moslimorganisaties ondertekend, waarmee de rituele slacht van twee miljoen dieren per jaar in de toekomst mogelijk blijft. Maar Ralbag is niet tevreden en vreest te grote macht en invloed van de (niet-joodse) dierenarts in de Nederlandse praktijk van ritueel slachten.
Laat ik het maar niet hebben over de waanzin van eeuwenoude rituelen die eeuwige geldigheid zouden hebben. Op grond van net zulke apocriefe voorschriften moeten joodse kinderen voor hun achtste dag besneden worden. Of er als gevolg van de Nederlandse wetgeving inzake ritueel slachten joden en moslims ons land verlaten, kan mij niet boeien. Het staat iedereen vrij te gaan en staan waar hij wil.
Maar wat mij mateloos stoort aan Ralbag is zijn zinspelen op "weer een gedwongen exodus van joden, die ook na de holocaust nog steeds op- en weggejaagd worden". Het wordt tijd dat orthodoxe joden zich realiseren dat we in de eenentwintigste eeuw leven. Wanneer ze zich niet kunnen of willen houden aan democratisch tot stand gekomen wetgeving in het land waar zij woonachtig zijn, is er voor hen een alternatief. Zoek een land waar rituele slacht niet wordt verboden. Maar doe het niet voorkomen alsof ze weggejaagd worden. Ik vind deze bemoeienis van opperrabbijn Ralbag stuitend en van weinig respect voor de democratische orde hier in Nederland getuigen.

Geen opmerkingen: