dinsdag 9 oktober 2012

The Einstein God letter


Einstein werd en wordt beschouwd als een van de grootste wetenschappers aller tijden. Zoals alle echte wetenschappers, werd Einstein gedreven door nieuwsgierigheid en daarnaast beschikte hij over een briljant verstand dat hem in staat stelde dieper en verder te denken dan ons gewone stervelingen. Hoe dieper een wetenschapper doordringt in de ontstaansgeschiedenis van ons universum, hoe bedreigender hij doorgaans is voor al diegenen die tot op de dag van vandaag volhouden dat de aarde een paar duizend jaar geleden geschapen is in zes dagen, voor al diegenen die geloven dat er een god ten grondslag ligt aan ons bestaan.
Omdat Einstein regelmatig god als metafoor gebruikte voor de natuur die hij trachtte te doorgronden, is er lange tijd van uit gegaan dat Einstein ondanks zijn wetenschappelijke status in god geloofde. Dat kwam velen goed uit. Vlak voor zijn dood schreef hij in 1954 een brief aan een collega-wetenschapper en gaf daarin aan hoe hij tegen de godsidee aankeek, zie vooral de passage hieronder, die ik aantrof op de website van Richard Dawkins, evenals de illustratie hierboven.

De publicatie hiervan is van groot belang, opdat er geen onterechte misverstanden blijven voortbestaan over de houding die Einstein aannam tegenover welke godsdienst dan ook. Er wordt vaak beweerd dat deze brief niet voor publicatie bedoeld was maar dat doet niets af aan het standpunt van deze grote denker, waarvan onderstaand een korte passage uit de wat is gaan heten 'Einstein God letter'.

... The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this. These subtilised interpretations are highly manifold according to their nature and have almost nothing to do with the original text. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are also no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything 'chosen' about them.

Deze brief wordt een dezer dagen geveild. De opbrengst zal tenminste vier miljoen dollar moeten bedragen.

Geen opmerkingen: