zaterdag 27 oktober 2012

De PvdA verrast


Lodewijk Asscher wordt vicepremier in het nieuwe kabinet. Zijn roem snelt hem al jarenlang vooruit, dus daar moeten we blij mee zijn. Ik ben in ieder geval benieuwd naar zijn optreden in de landelijke politiek. Wat ik echter veelzeggender vind is het feit dat Diederik Samsom niet tot het kabinet toetreedt maar in de Kamer blijft.
Daar hou ik nou van, eindelijk weer eens een politicus wiens ego niet te groot is om de verleidingen van een machtspositie te weerstaan. Feitelijk zet Samsom nog een stap extra: hij haalt zelfs zijn politieke rivaal - Asscher wordt immers ook al jarenlang genoemd als toekomstig partijvoorzitter van de PvdA - naar Den Haag en loopt daarmee het risico door hem overschaduwd te worden.
We zullen zien hoe dat loopt. Vooralsnog heb ik vooral waardering voor de opstelling van Samsom, die vroeger of later toch wel beloond zal worden voor deze 'onbaatzuchtige' houding. Overigens ging Bolkestein hem voor na de door hem glansrijk gewonnen verkiezingen van 1994.
Zou dit een voorbode van nieuwe tijden zijn, zoals hier en daar wel gesuggereerd wordt? Dat denk ik eerlijk gezegd niet, nieuwe tijden breken zomaar niet aan en er is geen weerbarstiger wereld dan die van de politiek.

Wel opmerkelijk, dat nieuwe elan bij de PvdA. Daar is nog een voorbeeld van, zo lijkt het: toen bekend werd dat CdK Jacques Tichelaar was aangetrokken om de mer a boire in de Groninge PvdA te onderzoeken, vroeg ik me af of dat nou een verstandige move was. Maar zie, Tichelaar kwam met een helder en niet mis te verstaan rapport waardoor in ieder geval enkele sociaaldemocratische Raspoetins uit het Groninger College verdwijnen om een nieuwe start te kunnen maken. Als je tussen de regels leest hoe het er in Groningen aan toe ging, word je er niet vrolijk van. Het deed mij sterk denken aan de partijdiscipline van de vroegere CPN, waar ik zelf eens op een blauwe maandag, nu al weer lang geleden, kennis mee maakte. Maar goed, daarmee is de ellende nog niet voorbij, er lopen daar kennelijk een paar weinig democratische sociaaldemocraten rond die stijf staan van de arrogante, beleidsintriganten zijn het. Geldt trouwnes ook voor wethoudster Pastoor die op tv verklaarde niets te begrijpen van het rapport van Tichelaar, het zou in ieder geval niet op haar slaan. Of het dan allemaal onzin was, wat Tichelaar had geschreven, vroeg de interviewer. Nee, antwoordde de wethoudster. Begrijpt u het nog?

Maar mijn dag kan helemaal niet meer stuk wanneer tot me doordringt dat we echt verlost lijken te gaan worden van Uri Rosenthal op Buitenlandse Zaken. Schande moet worden uitgewist. Rosenthal krijgt vermoedelijk wel een wat onbeduidende post in het nieuwe kabinet maar o, wat een heerlijke gedachte dat hij niet meer op BuZa rond zal lopen.

Geen opmerkingen: