woensdag 24 oktober 2012

Gesnotter in Roermond


Het belang van de stad. Van Rey heeft wat hij ook gedaan heeft, altijd, wel achtendertig jaar lang, gehandeld in het belang van de stad. En veel voor die stad bereikt. Dat hij er zelf niet slechter van geworden is? Nou en?
Van Rey was behalve wethouder van Roermond ook adviseur van de vertrouwenscommissie die een advies over een nieuwe burgemeester aan de Raad moest voorleggen. Vertrouwenscommissies heten niet voor niets zo. Toch klapte de adviseur uit de school. Ten faveure van een kandidaat, Offermans, die hem eerder had voorgesteld als gedeputeerde in de Provincie Limburg. Offermans had de benoeming tot burgemeester van Roermond al in zijn zak maar die is hij nu kwijt. Inmiddels is hij ook gedwongen op te stappen bij de gemeente waar hij al burgemeester was. Een andere kandidaat burgemeester werd ook door van Rey benaderd maar die begreep dat het niet verstandig was vertrouwelijke informatie in ontvangst te nemen. De druk is dus te weerstaan.

Gelijksoortige voorbeelden zijn er te over als het gaat om vastgoed in Roermond. Van Rey is zelf vastgoedondernemer en is goede vriendjes met een plaatselijke projectontwikkelaar. Er is veel ontwikkeld de laatste achtendertig jaar in Roermond en daar zijn van Rey en de projectontwikkelaar niet armlastig van geworden. Maar het ging om het belang van de stad. Toch?

Nu is van Rey gestruikeld en er zullen nog wel meer slachtoffers volgen. Op teevee zien we nu tal van mensen die de tranen niet in kunnen houden wanneer ze worden bevraagd over hun fantastische vriend die toch zo veel voor de lokale gemeenschap heeft gedaan en betekend. De voorzitter van de plaatselijke VVD wil zelfs een standbeeld voor de man oprichten en op zo'n moment houd ik het zélf niet meer droog.

Maar wat blijkt? De VVD, veruit de grootste fractie in Roermond, houdt ermee op. Ze stappen uit het College. Dat de stad, die ook nog eens opnieuw op zoek moet naar een nieuwe burgemeester, daarmee in een bestuurlijke crisis geraakt, tja dat is dan jammer. Het belang van de stad. Wil die VVD mij nou echt wijs maken dat het van Rey en zijn politieke makkers altijd alleen maar om het belang van de stad is gegaan? Als het om het belang van de stad gaat, is het gesnotter van de VVDers ter plaatse een misplaatste vorm van loyaliteit.

Wat is er aan de hand. In de eerste plaats heeft iedereen daar in die uithoek van Limburg toegestaan dat van Rey functie op functie kon stapelen: wethouder, adviseur Vertrouwenscommissie, Statenlid, Senator en ongetwijfeld heeft/had van Rey nog tientallen andere bijbaantjes en functies. Kortom, te veel macht bij één persoon ondergebracht. En die machtige man had op alle niveaus zoveel vriendjes zitten dat hij daadwerkelijk kon wheelen en dealen. En omdat hij zoveel vriendjes had die hij kon helpen en die hem konden helpen, verdween als vanzelf de ruimte voor democratische controle. De Gemeenteraad van Roermond heeft net zoveel boter op het hoofd als de vermaledijde functionarissen. De Raad van Roermond is geen knip voor de neus waard. Roermond is het toonbeeld van cliëntelisme geworden, iets wat je eerder in mediterrane of subtropische streken verwacht dan in het koele Nederland.
En de mensen om wie het draait zijn de zonnekoningen. Of ze nu Staal, Hooijmaijers of van Rey heten, of ze nu bij Vestia, de Provincie Noord Holland of Roermond werken. Het zijn doeners, Machers, ze zijn slimmer en sterker dan hen die hen omringen. Hun ego is zo groot geworden dat ze geen tegenspraak meer dulden. Maar het zijn vaak ook ijdeltuiten en ze gaan allemaal ten onder aan hun eigen hoogmoed.
Het gesnotter in Roermond bezorgt mij een nare smaak in de mond. Het lijkt er wel op dat van Rey als slachtoffer wordt gezien. Maar het echte slachtoffer is hier de democratische rechtsorde. Mij stelling is dat van Rey meer schade heeft aangericht dan goeds voor Roermond heeft gedaan.

Geen opmerkingen: