vrijdag 24 april 2015

Gone with the wind


Ik maakte er al eerder melding van maar de schikking die DB nu met de internationale toezichthouders heeft getroffen is aanzienlijk hoger dan aanvankelijk verwacht: $ 2,5 miljard! Onderdeel van de schikking is een schuldbekentenis van de bank in de libor-fraude en daarnaast moeten zeven (slechts zeven?) medewerkers ontslagen worden.

In het FD lezen we dat de bank tot het moment van deze laatste schikking  al ruim $ 7 mrd heeft uitgegeven aan boetes bij schikkingen. De bank heeft voldoende reserves om dit soort megaboetes met een achteloos gebaar te voldoen. Fraude loont. De bank heeft een voorziening getroffen voor het geval ze betrapt wordt. In gewone mensentaal heet dat met voorbedachten rade.

Denk nu niet dat het hiermee gedaan is. DB zal dit jaar nog vaker in het nieuws komen, er lopen nog tal van rechtszaken, onder andere tegen de hoogste bestuurders en voormalige bestuurders van de bank. Wij volgen het op de voet.

DB is hét icoon van de totaal verziekte financiële wereld. DB is een kankergezwel. We raken het nooit meer kwijt. Een advocaat die zich niet aan de regels en afspraken houdt wordt (terecht) uit het ambt gezet. Bij banken is de essentie nu juist dat er zo weinig mogelijk regels moeten zijn en de paar regels die er zijn worden zo complex gemaakt dat er altijd work arounds te verzinnen zijn.

Geen opmerkingen: