zondag 24 januari 2021

Israël een Apartheidsstaat?

 

Konden we eerder in de NRC lezen hoe Palestijnen het nakijken hebben bij de vaccinaties tegen Corona, afgelopen vrijdag verscheen in dezelfde krant een verontrustend artikel van Jannie Schipper, correspondent Tel Aviv voor de NRC, over apartheid in Israël. Wie deze kolommen vaker bezoekt, weet hoe ik over Israël denk: het is een theocratie in plaats van een democratie en Israël is daadwerkelijk een apartheidsstaat.

B'Tselem en Yesh Din zijn joodse Israëlische mensenrechtenorganisaties die al veel langer wijzen op de parallelle rechtssystemen in Israël: een voor joden, een voor Palestijnen. De officiële kanalen moeten uiteraard niets hebben van een dergelijke voorstelling van zaken. Zij wijzen erop dat Israël nooit Palestijnse burgers heeft gedwongen te verhuizen naar de Westelijke Jordaanoever. En bovendien dat de Apartheid in Zuid Afrika op ras gebaseerd was.

B'Tselem houdt echter vast aan de kwalificatie apartheidsstaat - mijns inziens terecht - en baseert zich daarbij op de systematische onderdrukking die Israël de Palestijnen oplegt. Vergeet niet de Israël officieel heeft uitgesproken dat het een joodse staat is.

Links Israël zit in haar maag met dit soort kwalificaties. Men zegt dan dat apartheid een permanent karakter moet hebben om als zodanig te worden gekwalificeerd. Dat er bezette Palestijnse gebieden zijn kunnen zij niet ontkennen maar daarbij gaat het een tijdelijke aangelegenheid waarbij regels horen die afwijken van de wetten in het land zelf.

Tja, dat de Palestijnen al sinds 1967 in bezette gebieden leven en dat zij al sinds 1948 niet meer terug mogen keren naar het gebied dat zij eens eeuwenlang bewoonden, daar gaan veel Israëliërs aan voorbij. Oordeel hoe u wilt maar dat Israël een apartheidsstaat is, kan in mijn ogen niet ontkend worden.

B'Tselem n 

Geen opmerkingen: