woensdag 6 januari 2021

Toeslagenaffaire gaat vooral over draagvlak voor de parlementaire democratie

 

In een uitstekend artikel in de NRC van 5 januari legt hoogleraar burgerschap en humanisering Evelien Tonkens nog eens goed uit hoe het drama rond de toeslagen is ontstaan. Ik heb niets in te brengen tegen haar analyse dat de introductie van de marktzorg de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt. Ook anderen hebben, net als Tonkens, al voorspeld dat ook in de wereld van de zorgtoeslag het nodige is fout gegaan. Het was een kapitale fout, aldus Tonkens, de belastingdienst verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het toeslagenbeleid en de controle daarop.

Het heeft in de ogen van Tonkens echter geen zin het kabinet hierom naar huis te sturen. Dat de overheid de enige schuldige is aan dit drama wordt door niemand betwist. Het wegsturen van het kabinet lost echter niets op, zegt zij. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in en ik ondersteun haar oproep aan het kabinet om met onmiddellijke ingang de marktwerking op dit beleidsterrein te beëindigen. 

Ziet u dit kabinet een dergelijk besluit nemen? Ik niet en daarom handhaaf ik vooralsnog mijn eerdere voorstel dat het kabinet niet alleen voltallig aftreedt maar tevens dat de hoofdverantwoordelijken voorlopig geen politieke functie meer kunnen vervullen. Met name de politici hebben hier onvoorstelbaar gefaald. Het stoort mij mateloos dat Lodewijk Asscher gewoon aanblijft als lijsttrekker van zijn partij en denkt dat hij weg kan komen met sorry zeggen. Laat hij maar eens duidelijk maken hoe hij vindt dat het kabinet op dit drama moet reageren.

Ik begrijp het standpunt van Tonkens volledig maar zij gaat in het geheel niet in op de schade die de overheid (politici, ambtenaren én rechters) heeft aangebracht aan het draagvlak onder de burgerij voor de parlementaire democratie, ons meest kostbare bezit!

Geen opmerkingen: