zaterdag 2 januari 2021

Fijn, zulke asociale medeburgers

 

Jeroen Pols verbleef met zijn gezin in Tanzania. Als hij er voor zaken was, reisde hij vermoedelijk niet met zijn gezin. Was het dan een vakantie? We weten het niet maar Jeroen Pols keerde met zijn gezin terug naar Nederland en weigerde een verplichte negatieve Corona-test te laten zien. Voor Jeroen Pols is zo'n verplichting een aantasting van zijn lichamelijke integriteit. Dus spande hij een kort geding aan. En won. Volgens de rechter is er geen deugdelijke, wettelijke grondslag voor een testplicht. O ja, Jeroen Pols is als jurist verbonden aan de actiegroep Viruswaanzin. Zij noemen zich tegenwoordig wel Viruswaarheid maar ik ben zo vrij dat te negeren.

Fijn voor meneer Pols dat de rechter hem in het gelijk stelde. Maar nu het volgende: je reist dus met je gezin naar een hoog risicogebied, per vliegtuig en dan keer je doodgemoedereerd terug naar huis waarbij je doelbewust het risico loopt dat je in dat gebied een infectie hebt opgelopen. Die infectie die je misschien wel en misschien niet hebt, neem je vervolgens mee een vliegtuig in om niet alleen je medepassagiers wellicht te infecteren maar ook nog eens je omgeving in het thuisland aan risico's bloot te stellen.

We kunnen uit het voorgaande concluderen dat meneer Pols misschien een jurist en lid van Viruswaanzin mag zijn, eerst en vooral is hij een ongelooflijk asociaal burger. Het bericht in de krant vermeldt niet of meneer Pols en zijn gezin vrijwillig of verplicht in quarantaine zijn gegaan en ik vrees dat we op grond van zijn lidmaatschap van Viruswaanzin moeten verwachten dat een quarantaine ongetwijfeld ook een aantasting van meneer Pols zijn persoonlijke integriteit zal zijn.

Fijn zulke burgers. Maar laten we even afspreken dat meneer Pols en zijn gezin helemaal achter in de rij aan kunnen sluiten, mochten ze ooit eens een ziekenhuis nodig hebben om zich wegens een Corona-infectie te laten behandelen. En een ic-opname zit er voor dit gezin natuurlijk niet in, net zo min als een vaccinatie. Die zullen meneer Pols en zijn gezin trouwens ook wel afwijzen. Nu maar hopen dat vliegtuigmaatschappijen een negatiefverklaring als voorwaarde voor vliegreizen instellen. Maar dat zal er ook wel niet van komen. Ik walg van medeburgers zoals deze meneer Pols.

Geen opmerkingen: