vrijdag 15 januari 2021

Social media zijn te machtig en onaantastbaar geworden

 

Er is veel te doen over de macht van sociale media met name nu FB, Twitter en YouTube (Google) Donald Trump opeens hebben buitengesloten. Die ophef is terecht omdat een handjevol megagrote bedrijven  kennelijk bepalen wat de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting is. Hiermee verdedig ik niet Trump maar teken ik bezwaar aan tegen de ongebreidelde macht van deze sociale media.

FB, Twitter en Google zijn ongekend machtige bedrijven geworden die zich aan vrijwel alle wetgeving onttrekken. Dat heeft men aan zien komen maar getolereerd, hoe vaak er ook voor gewaarschuwd werd. Er hebben hearings plaatsgevonden in de Amerikaanse Senaat. U kunt ze zo vinden op YouTube, ze duren urenlang. Kijk er eens naar en verbaas u erover hoe makkelijk de ondervraagde CEO's wegkomen met nietszeggende antwoorden.

De essentie van social media is dat ze ongekend groot en ongekend machtig zijn geworden met uw en mijn data. En hun macht reikt nu zo ver dat zij bepalen wie wel of niet toegang mag hebben tot die social media. Hopelijk is er nu aanleiding voor de Amerikanen om de macht van deze giganten te breken, aan banden te leggen.

Angela Merkel is (weer eens) een van de weinigen die terecht opmerkte dat het besluit van Twitter en Google om Trump te verbannen van hun social media zonder tussenkomst van een rechter onaanvaardbaar is. En als men dan toch gaat onderzoeken of deze suprabedrijven niet opgebroken moeten worden laat men dan ook eens kijken naar de algoritmes die zij gebruiken om hun tomeloze machtspositie mee te consolideren en uit te breiden. Onze data zijn van ons, niet van FB of Twitter.

De vrijheid van meningsuiting ligt niet in handen van social media of tech giants maar is een onvervreemdbaar recht dat is vastgelegd in grondwetten en soortgelijke constituties. Geen opmerkingen: