dinsdag 12 januari 2021

Rutte (niet voor het eerst) volstrekt ongeloofwaardig

 

Het kabinet is driftig in gesprek over een formele reactie op de toeslagenaffaire. Centraal in deze zaak staat de zogeheten Rutte-doctrine welke inhoudt dat het departement van Rutte, Algemene Zaken, zo weinig mogelijk op papier zet opdat alle betrokkenen zolang mogelijk in vrijheid en rust kunnen discussiëren.  Hoogleraren staatsrecht beargumenteren waarom de interpretatie van Rutte van grondwetsartikel 68 niet deugt.

Rutte heeft zijn coalitiegenoten te kennen gegeven dat hij van mening is dat het kabinet in Corona-tijden niet af moet treden omwille van de toeslagenaffaire. Tja, als je nu wil bereiken dat de burger verzucht: zie je wel, ze spelen elkaar de bal toe en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het werk dat ze doen (eerlijk gezegd vermoed ik zo dat de burger heel andere kwalificaties voor politici bezigt) dan moet je reageren zoals Rutte doet.

Als de toeslagenaffaire geen aanleiding is voor collectief aftreden (en wat mij betreft blijft het daar dan niet bij) wat is dan wel een goede reden? Er wordt sorry gemompeld en beterschap beloofd maar de tienduizenden burger die door de overheid geknecht en bestolen werden blijven in de kou staan. Wedden dat de toegezegde € 30.000 niet tijdig conform belofte wordt uitgekeerd?

Mocht het kabinet toch vallen, dan is dat niet op initiatief van de hoofdschuldige, de minister-president. Dan is dat omdat de Kamer een andere reactie niet accepteert.

Geen opmerkingen: