woensdag 20 januari 2021

Presidential pardon voor de grootste fascist in the USA

 

Het is een merkwaardige traditie geworden dat presidenten van de Verenigde Staten op hun laatste werkdag gratie verlenen aan veroordeelden. Trump verleende 73 mensen gratie en kende ook nog eens wijzigingen in de strafmaat toe aan 70 andere burgers. Dit 'presidential pardon' is overigens vastgelegd in de Amerikaanse grondwet, vreemd maar waar. 

De meest in het oog springende begunstigde dit keer is natuurlijk Steve Bannon. Dat Trump hem gratie verleent was voorspelbaar. Ongetwijfeld heeft Bannon brisante informatie over de bestorming van het Capitool. Maar belangrijker misschien is nog wel dat Trump plannen heeft om een nieuwe partij op te richten. Die partij zou Patriot Party gaan heten. Niet alleen kost dat een boel geld, waarvoor Trump ongetwijfeld zijn bewonderaars op laat draaien, ook heeft hij daarbij behoefte aan een strateeg als Bannon.


Het pardon voor Bannon laat zien dat de beweging van Trump in haar aard diep fascistisch is: een grotere fascist dan Bannon bestaat er momenteel niet. En ik hanteer de kwalificatie 'fascist' hier niet als een scheldwoord maar als de enige kwalificatie die aangeeft welke de onderliggende bedoelingen van Steve Bannon zijn: een burgeroorlog en het in het zadel helpen van een sterke man. Kijk nog maar eens naar de verontrustende documentaire American Dharma van Errol Morris. En neem ook eens een kijkje op Breitbart, het ultrarechtse periodiek dat openlijk het belang van 'white supremacy uitspreekt en antisemitisch is buitendien.

Bannon werd uiteindelijk veroordeeld omdat bewezen werd verklaard dat hij gelden, opgehaald bij een fundraising, voor persoonlijke doeleinden heeft aangewend. In normale taal noemen we dat diefstal. Mensen als Trump en Bannon hebben geen geweten en kennen geen schaamte. Dat hij in aanmerking kwam voor een presidentieel pardon is ronduit verontrustend. Schandaleus bovendien.


Hoe zit het met het pardon dat Trump aan zichzelf en zijn familie zou toekennen? Zegslieden verklaren dat dat hem ontraden zou zijn omdat hij daarmee zou erkennen fout gehandeld te hebben. Maar Trump is te schaamteloos om zich door zulke overwegingen te laten tegenhouden. Rumor has it - in welingelichte kringen in Washington - dat Trump wel degelijk zichzelf en zijn familie pardonneerde maar dat hij daarover publiekelijk geen uitspraken doet. Het 'presidential pardon' zou hij pas tevoorschijn halen op het moment dat hij het nodig zou hebben. Voor wat het waard is, of het klopt weet ik natuurlijk niet maar ik zou er niet van staan te kijken.

Geen opmerkingen: