dinsdag 5 januari 2021

Waar komt moraal vandaan?

 

Er zijn veel misverstanden over moraal. Er zijn veel mensen die denken dat moraal eeuwigheidswaarde heeft en universeel van kracht is. Dat is echter grote onzin. Ook zijn er heel veel mensen die menen dat er dankzij religie zoiets als moraal bestaat. Dat is echter nog grotere onzin. Moraal bestond al lang voordat er van Jezus enige sprake was. En hoe zit het eigenlijk met het verschil tussen mensen en dieren? Kennen dieren ook moraal? En wat heeft moraal ons in de toekomst te bieden wanneer bijvoorbeeld buitenaards leven met ons in contact treedt? Wat staat ons dan te wachten? 

Deze en nog heel wat andere vragen komen aan de orde in een artikel dat ik schreef maar dat te lang is om hier op deze plek te publiceren. Heeft u belangstelling voor dit onderwerp? Kijk dan eens hier.

Geen opmerkingen: